Den snabba utvecklingen av artificiell intelligens och maskininlärning har skapat en stor potential för IT-säkerhetsbranschen när man långt snabbare och enklare kan upptäcka hot. Säkerhetsleverantörer tävlar om att utveckla och marknadsföra nya och effektivare sätt för att upptäcka skadliga beteenden ...
Om det är enkelt att göra rätt, då är det betydligt mer troligt att användare följer de regelverk och policys som verksamheten har. Om man därtill förhöjer användarupplevelsen, så får man inte bara mer nöjda medarbetare, utan man sparar tid, ...

Skydda din verksamhet och arbeta säkert

Företag och myndigheter anpassar sig för att kunna fungera bättre i en allt mer digital värld. Med ökad uppkoppling ökar hoten mot cybersäkerheten. Det går inte att skydda sig mot allt - det finns ingen ”perfekt” säkerhetsnivå, och även de mest omsorgsfulla organisationer kan bli drabbade av dataintrång. Samtidigt kräver medborgare och kunder att deras information är säker. Läs vidare

Säkerhet från grunden

Vi på CGI bygger in säkerhet från grunden. Säkerhet ska finnas med i alla delar av verksamheten - väl integrerat och inbyggt. Om din organisaion har en stabil grund att bygga vidare på kan ni enklare hitta rätt säkerhetsnivå. Riskerna minimeras och ni kan koncentrera er på kärnverksamheten. Läs vidare

 


cybersecurity digital display financial figures

Cyber Security

Säkerhet är ingenting som implementeras över en natt. Vi bygger en stabil grund som utgår ifrån verksamhetens behov. Läs vidare

CSR-group-people

Certifikattjänsten

Tillit är nyckelordet för de flesta organisationer och processer. Vi måste kunna lita på att den som har tillgång till våra system och tecknar avtal är den som hen säger sig vara. Läs vidare

Cyber-Desktop-Medium

Sårbarhetsanalys

Security Assessment Services (SAS) är en samling tjänster för att identifiera tekniska sårbarheter i IT-system. Läs vidare

cybersecurite

eID – paketerad tillit

All verksamhet bygger på att man med säkerhet kan säga att den information man har är korrekt, att den kommer från någon man litar på och att en person är den de säger sig vara. Läs vidare

government cyber breach control room

Identitetshantering (IAM)

CGI:s utgångspunkt är att väl fungerande hantering av identiteter och behörigheter till stor del handlar om kontroll och styrning av involverade parter och gränssnitten mellan inblandade processer. Läs vidare

Assises de la sécurité

Security Operation Center (SOC)

CGI:s hyllade säkerhetstjänster används globalt för att möjliggöra innovativa lösningar och samhällsviktiga funktioner. Läs vidare


Var medveten om riskerna

På CGI ser vi till att bygga in säkerhet i alla aspekter av verksamheten: från infrastruktur och nätverk till mobilappar, utbildning av medarbetare och den kontinuerliga verksamheten. Tillsammans med våra kunder hjälper vi dem att bedöma och analysera potentiella cyberrisker. Vi kan övervaka IT-miljöer realtid, upptäcka hot och se till att nödvändiga lösningar implementeras. Detta bidrar till att säkerställa kontinuerlig verksamhet även under en cyberincident.

På CGI är säkerhet en del av allt vi gör, från granskning och compliance till policyer och arkitektur. Våra erbjudanden omfattar konsulttjänster och utbildning, integration och implementering av säkerhetslösningar samt managerade tjänster.