Digitální transformace

Digitalisering

Ordet ”digitalisering” förknippas kanske främst med förändringar som vi konsumenter ser i relation till myndigheter, transportsektorn, när vi lyssner på musik, handlar mat eller sätter på värmen i bilen från vår telefon . ”Arbetsplatsen” förknippar vi ofta med den dator och telefon som tillhandahålls av vår arbetsgivare. Därför är det inte helt självklart vad digital arbetsplats har för innebörd när vi läser om begreppet från olika aktörer i IT-branschen.

Affärsområdet Digital arbetsplats på CGI arbetar med stödja våra kunders behov att bli effektivare i sina kommunikation, samarbets & affärprocesser som ligger utan för de områden som generella ERP system täcker. Denna kommunikation har i stort skett med mail och bilagor vilket inte alltid är särskilt effektivt och skapar oreda när det kommer till att hitta senaste version av informationen. CGIs mål är att förenkla denna kommunikation på ett mer strukturerat sätt i nära dialog med både IT avdelningen och verksamheten.

woman using smartphone digital concept

CGI arbetar med både små och stora organisationer

Den tekniska utvecklingen inom området har gjort det möjligt att åstadkomma stora förbättringar på kort tid rent funktionellt. Men vi ser att allt för många lanserar dessa tjänster utan övergripande tanke och förankring mot verksamheten. Det kan istället få motsatt effekt. Här ser CGI att det finns en roll att fylla.

CGI arbetar med både små och stora organisationer inom privat så väl som offentlig sektor.