Sedan 2009 råder det konkurrens på den svenska apoteksmarknaden. Det tidigare statliga monopolet Apoteket AB fick nya konkurrenter och det blev även tillåtet att sälja receptfria läkemedel i detaljhandeln. Syftet med avregleringen var att öka tillgängligheten av läkemedel, ge konsumenterna bättre service och ett bättre tjänsteutbud. Dessutom ville regeringen sätta större press på de ständigt förhöjda läkemedelskostnaderna genom prispress och konkurrens. Men vad har då skett sedan den så kallade omregleringen av apoteksmarknaden? Och kan vi se någon differentiering mellan apoteken?

Frågan som kvarstår är; har regeringen lyckats med målet för sin omreglering?

Ett antal nya aktörer har bildats som på olika sätt tagit över apotek från det statliga apoteket. Därefter har en viss konsolidering skett och nu har vi ett antal stora aktörer såsom Apotek Hjärtat (ICA), Apotek Kronan och Lloyds bredvid Apoteket AB. Den fristående kedjan med oberoende apotek Apoteksgruppen är nyligen såld och uppstickaren på marknaden är e-handelsapoteket Apotea. 

På en marknad med konkurrens brukar de olika företagen försöka differentiera sig, och tydligt visa sig bättre och annorlunda mot sina konkurrenter. Kunderna ska vilja göra ett aktivt val för att ett företag har bättre service, kvalitet, priser eller lägen än konkurrenterna. Frågan som kvarstår är; har regeringen lyckats med målet för sin omreglering?
 

Ökad tillgänglighet, önskad prispress och satsning på handelsvaror

Antalet apotek har ökat från 930 vid avregleringen till närmare 1400 apotek idag

Tillgängligheten har ökat på flera sätt. Antalet apotek har ökat från 930 vid avregleringen till närmare 1400 apotek idag. Dessutom har den genomsnittliga öppettiderna ökat från 42 till 56 timmar per apotek och vecka. Apoteken lever på förskrivna läkemedel som står för över 70% av omsättningen.

Denna del av marknaden är högst reglerad och undersökningar pekar på att apoteken inte får full kostnadstäckning för denna affär. Det betyder att den önskade prispressen på läkemedel är något som regeringen uppnått, men kanske inte så mycket genom konkurrens som genom hård reglering. Konsekvensen är att alla kedjor satsar på handelsvaror. Det vill säga allt annat som vi kan köpa på ett apotek.

 

Läget avgörande vid valet av apotek

Hur har då de svenska apoteken lyckats särskilja sig från varandra? Vet vi ens vilket apotek vi varit inne i?

Hur har då de svenska apoteken lyckats särskilja sig från varandra och märker vi konsumenter någon skillnad? Vet vi ens i vilket apotek vi varit inne? Själv kan man ju tycka att varje apotek är likt alla andra. Det är ”vitt och fräscht”, vita väggar, tydliga kategoriskyltar, trevlig personal med vit klädsel som ger bra service. Alla har dessutom grön text. 

För att undvika förutfattade meningar så genomförde Acando under 2017 en omfattande apoteksstudie. Vi valde att helt enkelt fråga kunderna i de olika apoteken. Vi ställdes oss utanför de olika kedjorna och pratade med dem. Vi tänkte att vi skulle få tydliga synpunkter om varför just deras apotek var bättre än andra.

Det visade sig att läget var det absolut viktigaste vid valet av apotek. Detta är ju rätt vanligt inom detaljhandeln så det var ingenting som förvånade oss. De flesta tyckte att personalen var viktig och att de nästan alltid upplevde personalen som serviceinriktad. Några anger att de väljer ett visst apotek på grund av deras trevliga personal. Åtta av tio väljer ett apotek som ligger nära hemmet, jobbet eller på vägen däremellan. Det största irritationsmomentet är när inte receptbelagd medicin finns inne och om det är långa väntetider. Vid denna fråga anger många de fördelar som uppstått med e-handel. 

De flesta ser ingen skillnad på de olika kedjorna och säger att det inte spelar någon roll; apotek som apotek. Det var till och med en majoritet av de tillfrågade som inte visste i vilket apotek de precis varit inne i. Vi vet att alla apotekskedjor försöker utveckla sina erbjudanden, och ser med spänning fram emot något som ska gör en riktig skillnad för oss konsumenter.

Läs även

Den nya generationens köpmönster →
Följ med in i Amazon Go - det nya butikskonceptet →