Full av inspiration efter innehållsrika kunddagar i både Stockholm och Göteborg på temat digital transformation. En malande tanke för många som talar om digital transformation är frågan som ständigt surrar - vad är det som inte redan är sagt? För ...
Som svensk i ett globalt IT-tjänsteföretag som CGI möter jag ofta kollegor och kunder från andra delar av världen som beundrar de internationella framgångar med innovativa digitala lösningar och nytänkande start-ups som Sverige röner. Vilken förmån det måste vara att ...

Digitala tjänster behöver snabbt kunna realiseras från idé till implementation och levereras sömlöst med existerande verksamhet. 

Vi kombinerar lokal leveransförmåga med global expertis, innovativa lösningar med driftsäker leverans. Digital transformation är resan mot att införliva digitala funktioner i våra kunders kärnverksamhet och har som uppgift att flytta över denna till den digitala sfären. Vi har ett ramverk som möjliggör hantering av de olika aspekter kring den digitala transformationen som organisationer står inför. Allt ifrån initialt strategiarbete och värdering av processer för digital transformation, till arkitekturval och utformning av tjänster för digital transformation. Vi kallar det den digitala transformationsresan. 

CSR People