Att förutsättningarna för såväl B2B- som B2C-försäljning har förändrats de senaste åren kan inte ha undgått någon. Vi lever i en tid där konsumenten blir allt tröttare på att nås av säljande reklambudskap och det blir allt svårare för företag att fånga kundernas uppmärksamhet. För att sticka ut i konkurrensen och nå önskad konvertering gäller det att uppfattas som relevant för den enskilda besökaren. Detta uppnås med rätt erbjudanden, unikt innehåll och anpassad kommunikation vid rätt tillfälle genom hela kundresan. Vägen till inköp är inte linjär och sker inte i en kanal eller enhet. Här gäller för företagen att identifiera och stötta kunden på resan. Oavsett vilken väg den tar. Vet ni vilken resväg era kunder tar mot konvertering?

Från historisk magkänsla till datadrivna beslut

Historiskt sett så har beslut om marknadskommunikation oftast baserats på magkänsla där man ställde sig frågan ”hur kommer kunderna reagera på detta”? Att skicka ut nyhetsbrev med ett och samma innehåll till hela sin kundbas var inget konstigt (och det förekommer faktiskt fortfarande). Att segmentera kundbasen efter geografiska områden såsom ”Stockholm” eller ”Södra Sverige” och anpassa kommunikationen efter dessa var också vanligt förekommande. Att denna segmentering dessutom ofta gjordes med hjälp av data med dålig kvalitet, som inte lämpade sig som underlag för utskick, skapade ännu sämre förutsättningar för att nå ut på ett relevant sätt.

Använd data istället för magkänslan när du skapar marknadskommunikation

Världen förändras, tekniken förändras och konsumenterna förändras. Det räcker inte längre att vända sig till magkänslan för att skapa sin marknadskommunikation. För att överleva idag krävs ett helt annat arbetssätt. Genom att arbeta mer datadrivet och fatta datadrivna beslut utmanar vi våra egna tankar och låter istället besluten grundas i faktiska sanningar från kvalitativt, kvalitetssäkrat dataunderlag.

För att på bästa sätt nå kunden med rätt budskap behöver vi ha en enad och större bild av kundens profil, information och beteende. Med en konsoliderad vy innehållandes information från olika system såsom CRM, affärssystem och webbstatistik kan vi med hjälp av avancerad dataanalys hitta samband mellan marknadsaktiviteter, kundbeteenden och kundattribut som ger helt andra förutsättningar för att skapa unik och relevant kommunikation. Med duktiga analytiker som förstår verksamheten i samarbete med en marknadsfunktion som har förståelse för potentialen i dataanalys har företag en ovärderlig kristallkula rakt in i framtiden!

Läs även

Sex tips för att lyckas med din CRM-strategi →

Proaktivt istället för reaktivt

Potentialen i dataanalys kommer att fortsätta öka då vi ser att artificiell intelligens (AI) nu gör sitt intåg i våra system. Denna nya spännande teknik kommer göra det möjligt att inte bara arbeta datadrivet utan skapar också helt nya förutsättningar att arbeta proaktivt. Med frågeställningar som ”Hur ser vår omsättning ut om ett halvår?” och ”Varför minskar vår försäljning?” finns det möjlighet att genom bland annat AI kunna identifiera negativa trender och bryta mönstret långt innan det får en negativ påverkan på resultatet, det vill säga ett proaktivt istället för reaktivt arbetssätt.

Vi hjälper våra kunder att effektivisera sin marknadsföring

Läs mer om vårt erbjudande inom CRM och Marketing Automation →

Låt systemen bli en del av strategin

Skapa dina marknadsstrategier utifrån vad kunden behöver och vill ha

För att kunna nyttja systemens fulla kapacitet och arbeta mer datadrivet behöver vi agera smartare, snabbare och mer tvärfunktionellt. Trafikmängden ökar i allt snabbare takt och antalet inträdesvägar, kontaktpunkter och kommunikationskanaler blir allt fler. Genom ökad förståelse och analys av data kommer vi bättre lära känna våra kunder och förstå deras beteende. Nyckeln till framgång är att förstå kundens behov fullt ut och först då kan vi skapa strategier och taktik för hur vi bör bearbeta och skapa mervärde för såväl nya som befintliga kunder.

Genom att använda kunddata och analys som ett strategiskt verktyg kan företag utgå från kundens verkliga behov och öka relevansen i allt från kommunikation och kunderbjudande till produkt- och tjänsteutveckling. Låt systemen bli en del av din strategi för ökad omsättning med hjälp av bättre analys och kundkännedom.