Det sker snabb och intressant utveckling på området Simulering. Simulerade världar och träningsmiljöer för att öva upp förmåga i civil krishantering och ledning av militära insatser visas upp på den årliga ITEC mässan. Detta år hålls mässan i Stockholm (Stockholmsmässan. Älvsjö) den 14-16 maj. CGI ställer ut med budskapet ”Turn your unique training requirements into standard IT solutions”. 
 
Civil krishantering och militär verksamhet bygger I hög grad på att skapa förmågor I form av enheter sammansatta av personal, utrustning, metoder, planer. För att samtrimma förmåga krävs övning – inledningsvis i mindre enheter och efterhand i större sammansatta enheter. Kostnadseffektiva sätt är att föredra. Det är här simulering, stabsträning och ”wargaming” kommer in i bilden.