Vi medverkar när Nordens ledande beslutsfattare inom Bank & Försäkring träffas för att diskutera framtida affärsmodeller, blockchain-applikationer inom och utanför banker samt frågan om hur agil man kan vara i en reglerad industri.