Adrian Sjöström

Adrian har jobbat med CRM i olika former på heltid i över 20 år. I dag är han lösningsarkitekt men kallar sig för funktionell designer och fokuserar på Microsofts platform i samspel med sociala medier, Big Data och Internet of Things.