Picture of Anna Dawrin

Anna arbetar som Director inom CGI:s verksamhet för Cyber Security i Sverige. Hon har omfattande erfarenhet av att jobba med kunder inom hälso- och sjukvård, bank-och finans och tillverkande industri. Anna leder CGI:s expertteam för certifikattjänster och är ansvarig för utveckling och löpande leverans av säkerhetstjänster till svenska kunder. Hon har lång erfarenhet av ledarskap och kommunikation och har en kandidatexamen inom data och informationssäkerhet.