Picture of Benny Ferm

Redan på nittiotalet var Benny med och byggde upp mail och server -kapacitet där kunder kunde betala utifrån nyttjandet. Idag har detta utvecklats till moderna molntjänster. I sin blogg diskuterar Benny frågor som vad som egentligen är nytt med molnet och hur vi kan vi dra nytta av det.

Benny har en gedigen kunskap om IT-branschen, trender och affärsmodeller, affärs- och tjänsteutveckling samt IT-drift och förvaltning. I sin roll utgör han en länk mellan teknik/produktion och verksamhetens krav vilket ger en bra insikt i olika perspektiv på IT.