Picture of Berit Henesy

Berit har under de senaste 20 åren arbetat i olika ledande roller inom HR i IT-branschen. Berit kom till CGI år 2000 och är ansvarig för HR. Det som driver Berit är motivation och engagemang samt samspelet mellan HR och verksamhet och att HR bidrar till affärsutveckling och effektivisering nu och i framtiden.