Picture of Elin Swedlund

Elin är hållbarhetsexpert på CGI med inriktning mot miljö. Hon anser att hållbarhet måste ta steget vidare från att enbart vara en fråga om att uppfylla krav till att även ingå i affärsmodeller och i affärsutveckling. Det är först då som den fulla potentialen med hållbarhetsarbetet uppnås. Elin håller i CGI Sveriges miljöledningssystem.