Greger Berglund

Greger har tjugo års erfarenhet av IT och har arbetat med en rad produkter och tjänster, allt från egenutvecklade SaaS-lösningar till O365 och ser det som en styrka att också ha en Master i Business Administration för en ökad förståelse av affären.

De senaste fem åren har Greger främst arbetat med bolag inom energibranschen då han arbetar med CGI:s erbjudande inom Utilities, en sektor där CGI har ett stort avtryck både i Sverige och globalt. CGI levererar lösningar och har konsulter som dagligen arbetar med att digitalisera en bransch som är oerhört central i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Greger hämtar själv energi och inspiration från utmaningarna i gränslandet mellan affär och IT, gärna där det finns ett större, meningsfullt sammanhang.