Picture of Hanna Öberg

Hanna har en kandidatexamen i Data och Systemvetenskap med inriktning mot Marknadskommunikation från Stockholms Universitet.

Hon skrev sitt exjobb för CGI och är nu anställd som IT-projektledare. Vid sidan av sina studier har hon engagerat sig i föreningsliv där hon tre år i rad, tillsammans med andra studenter varit med och planerat inför samt agerat värd under Sveriges största arbetsmarknadsdag- Systemvetardagen. Hon har även agerat lagledare för NextUp, ett initiativ av IT och Telekomföretagen som syftar till att inspirera ungdomar, i synnerhet tjejer, till en framtid inom IT-sektorn. Hanna vill dela med sig av sina erfarenheter, uppmuntra och inspirera till en karriär inom IT (främst för tjejer) och ge tips om intressanta trender samt nyheter. Vad innebär IT i stort? Hur är det att jobba som konsult? Varför har  IT kommit att spela en alltmer viktigare roll i samhället? Vilka trender existerar? Hur kan man jobba för jämställdhet inom branschen?