Picture of Joakim Åström

Jag arbetar som lösningsarkitekt med fokus på digital transformation och artificiell intelligens (AI). Jag intresserar mig för innovativa lösningar som disruptivt kan rationalisera företag, organisationer, bidra till ekologiskt hållbara samhällen  - förändra förutsättningarna för hur vi gör affärer eller interagerar med varandra.