Picture of Johan Wadenholt

Johan jobbar inom Financial Services på CGI och arbetar främst som leveransansvarig och projektledare inom nya teknologier. Med 7 års erfarenhet av IT-branschen och ett brinnande intresse för teknik, arbetar Johan både med att driva teknologisk utveckling och affärer hos kunder och för CGI.

Förutom detta sitter Johan med i CGI:s interna styrgrupp mot barnsexhandel på internet, CGI Action against CSA, och har själv skrivit ett masterarbete inom ämnet tillsammans med Finanskoalitionen och CGI, som presenterades i Sveriges Riksdag 2015.