Picture of Leif Olsson

Med 30 års erfarenhet av verksamhetsutveckling och produktionsnära IT, med ena örat mot rälsen för att ständigt förbättra sig själv och sina kunder, är Leif en av CGI:s allra mest erfarna och efterfrågade experter inom den tillverkande industrin.