Leif Olsson

Med 30 års erfarenhet av verksamhetsutveckling och produktionsnära IT, med ena örat mot rälsen för att ständigt förbättra sig själv och sina kunder, är Leif en av CGI:s allra mest erfarna och efterfrågade experter inom den tillverkande industrin.