Picture of Magnus Lagerroth

Magnus arbetar som senior affärsutvecklare, ledare och rådgivare med ett stort fokus på att integrera och tillgängliggöra information. Digital Transformation, företagsarkitektur och integrerade verksamhetsprocesser är områden som Magnus fokuserar på i sitt dagliga arbete.