Picture of Marcus Björendahl

Marcus drivs av möjligheten att hjälpa våra kunder inom utveckling av både IT och verksamhet. I sin roll som ansvarig för affärsutveckling inom CGI Sverige arbetar han dagligen med att göra just detta. Marcus har lång erfarenhet av outsourcing, och är speciellt intresserad av hur långa partnerskap kan skapa mervärden för både kunder och CGI.

Marcus har en systemvetarexamen och även ett förflutet i Försvarsmakten som sjöofficer.