Picture of Martin Lundqvist

Martin Lundqvist har 20 års erfarenhet av IT-branschen. Martin var en av pionjärerna inom mobilitetsområdet i Sverige, där han har arbetat i kundprojekt, chefsroller samt som global talesperson för CGI. Martin brinner för att omsätta ny teknik i användbara lösningar och anlitas ofta som talare såväl i Sverige som internationellt. De senaste åren har Martin även ansvarat för att driva CGI:s erbjudandeutveckling inom ett antal olika lösningsområden vilket har gett en bred förståelse för de trender som påverkar branschen och våra kunder.