Picture of Torbjörn Abrahamsson

Torbjörn Abrahamsson är ansvarig för CGI:s erbjudande riktat mot energibranschen. Han har arbetat inom IT sedan slutet på 1980-talet, varav de senaste åren specifikt med energibranschen. Torbjörn har en Master-examen i elteknik från Chalmers Tekniska Högskola.