Charlotta Wark

Charlotta Wark driver enheten inom banksektorn bestående av seniora konsulter, alla med säte i Stockholmstrakten och med erfarenhet från Bank- och finansbranschen. CGI levererar även lösningar och teknik för att underlätta digitaliseringen av banktjänster och processer, skydd mot penningtvätt och plattformar för att hantera compliance-frågor.