Picture of Thomas Wallenfeldt

Thomas ansvarar för datadriven hälso- sjukvård inom CGI Sverige. Thomas har lång och gedigen erfarenhet av analytics och har specialkompetens inom styrning och uppföljning. Han har roller som advisor, projektledare, lösningsarkitekt,  business analyst m.m.. Han har som specialområde datadriven hälso- sjukvård , strategisk planering inom hälso-sjukvård samt advanced analytics inom HoS. Thomas medverkar i flera projekt kring hur machine learnig / artificiell intelligens kan tas tillvara inom och utveckla den svenska hälso- sjukvården.