Att digitaliseringen ändrar spelreglerna inom alla branscher råder inte längre någon tvekan om. Och att den är både utmaning och möjliggörarare blev tydligt också när vi i veckan träffade kollegor inom finans- och försäkringsbranschen på StrategiTorget ...
För pensionsjätten Alecta betyder kundernas förtroende allt. Därför är förmågan att skydda kundernas information en av de viktigaste delarna av verksamheten. Tillsammans med CGI har Alecta stärkt cybersäkerheten rejält över de senaste åren. Samtidigt har man skapat sätt att arbeta ...

CGI:s djupa förståelse för de globala utmaningar som försäkringsbolag möter, kombinerat med våra starka lokala relationer, bygger framgång. Vi hjälper kunder att dra nytta av de framväxande nya teknologierna som block chain, robotisering och artificiell intelligens, för att framtidssäkra verksamheten. Samtligt som vi har lång erfarenhet av att modernisera de äldre miljöerna till en fungerande helhet.

  • Över 3500 medarbetare hjälper kunder inom försäkring att bli digitala organisationer.
  • Lång erfarenhet av policy, krav och införande av faktureringssystem över världen
  • Vi hanterar årligen mer än 15 miljoner transaktioner från riskinformationsprodukter och processar premier för mer än 300 miljarder SEK genom system som vi hanterar.
Awards People Careers Medium Desktop