2018-2019 Insights to Action Report

Hållbarhetsredovisning 2019

CGI:s hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2019 beskriver hur vi arbetar med de hållbarhetsrelaterade frågor som är väsentliga för CGI:s kunder, våra medarbetare och andra viktiga intressenter. Du får en överblick över CGI Sverige AB – vår lokala närvaro, organisationen och de strukturer och processer där vi integrerar hållbarhetsaspekter för att stödja och driva CGI:s interna arbete och kundengagemang. Läs vidare


CGI har en dröm: ”Att skapa en miljö där vi trivs med att arbeta tillsammans och, som ägare, bidra till att bygga ett företag som vi kan vara stolta över.” En majoritet av CGI:s medarbetare är ägare och är alla delaktiga i att integrera hållbarhetsaspekter i alla delar av vår verksamhet – strategiskt, i kundleveranser och internt. CGI arbetar med att uppnå vår dröm genom en genomtänkt plattform för verksamhetsledning, med certifierade processer som stödjer oss i vårt dagliga arbete med kunder över hela Sverige.

Vårt mål är att upplevas som ett omsorgsfullt och ansvarstagande företag och hjälpa våra kunder att möta utmaningarna och möjligheterna med en hållbar utveckling. Hänsyn till miljön och samhället och ett högt fokus på god affärsetik har varit kärnvärderingar för CGI ända sedan starten 1976, och är lika viktiga frågor för oss nu som då.


environmen-v2-op1.jpg

Miljöhänsyn

Vi tar ansvar för vårt eget ekologiska fotavtryck och med hjälp av CGI:s samlade kunskaper, ledande IT-lösningar, produkter och tjänster hjälper vi kunder att hantera miljöutmaningar och skapa affärsmöjligheter som uppstår genom innovativa och hållbara affärsmodeller.. Läs vidare

environmen-v2-op2.jpg

Socialt ansvar

Vår framgång som ett socialt ansvarstagande företag beror på det engagemang, kunskap och drivkraft som finns hos våra medarbetare, som vi kallar medlemmar för att visa att CGI är deras företag.. Läs vidare

Sat2Map

Digitalisering och hållbarhet

CGI vill accelerera resan mot en fossilfri digital infrastruktur genom att ta en mer proaktiv roll och vägleda våra kunder till rätt infrastrukturinvesteringar.. Läs vidare