Primary tabs

Vi vill vara det första valet av partner för att leda kunderna genom en hållbar digital transformation. Det innebär att CGI vill accelerera resan mot en fossilfri digital infrastruktur genom att ta en mer proaktiv roll och vägleda våra kunder till rätt infrastrukturinvesteringar. Vi kan bidra till att våra kunder uppnår sina hållbarhetsmål  genom att nyttja digitaliseringens möjligheter för att förändra och förbättra verksamheten med hänsyn till miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet och med fortsatt höga krav på god affärsetik.