Primary tabs

Vår framgång som ett socialt ansvarstagande företag beror på det engagemang, kunskap och drivkraft som finns hos våra medarbetare, som vi kallar medlemmar för att visa att CGI är deras företag. Att jobba för ökad jämställdhet i vår bransch och på CGI samt att sträva efter mångfald ur flera perspektiv är prioriterade områden. Läs mer om CGI som arbetsgivare eller i vår hållbarhetsredovisning.

På CGI stödjer vi de samhällen där vi bor och arbetar. Vi tar de färdigheter som krävs för att vara ett ledande IT-företag - problemlösning, kreativitet och engagemang – och använder dem för att göra en positiv skillnad. Vi uppmuntrar  våra medlemmar att bidra till samhället genom flera interna program som bidrar till innovation som skapar samhällsnytta.