Genom att förena hjärta och hjärna bidrar CGI till en vård som är baserad på bästa möjliga kunskap. För patienterna innebär det en tillgänglig och jämlik vård oavsett var man bor. För medarbetarna handlar det om tillgång till smarta beslutsstöd för diagnos och behandling vid varje patientmöte. Och för vårdgivarna skapas förutsättningar att tillvarata sjukvårdens resurser så effektivt som möjligt.

Svensk hälso- och sjukvård är bland de bästa i världen sett till medicinska resultat, men är som de flesta vårdsystem satt under hård press. Ökad komplexitet, nya aktörer och en ansträngd ekonomi är några av utmaningarna för den offentliga vården. Utgifterna för vård i Sverige ökar för varje år, men behovet av vård ökar i en ännu snabbare takt. Bristen på vårdpersonal har blivit stor i flera landsting. Därför är det centralt att fokusera på hur resurserna vi har används.

Digitaliseringen möjliggör i många fall en smartare resursanvändning. Men ny teknik genererar inget värde i sig. Det är först när vi förändrar arbetssätt och beteenden som digitaliseringen kan generera verkligt värde. På CGI förstår vi både teknik och människor - och vi vet att det enda sättet att skapa långsiktig nytta är genom verksamhetsdriven förändring.


E-hälsa

Sverige ska vara världsbäst på e-hälsa

Smarta digitala tjänster och AI-tillämpningar kommer att vara en viktig del i detta. Liksom att skapa förutsättningar för patienten att själv delta i sin egen behandling – från diagnos till tillfrisknande. Läs mer...

Vitalis

CGI finns på Vitalis 21-23 maj 2019

Vitalis är Nordens ledande eHälsomöte. Här samlas över 5 000 deltagare, som under tre dagar skapar nya innovationer, affärer och samarbeten. Läs mer om eventet.

GLOBALA INSIKTER FRÅN 97 LEDARE INOM HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 

Vi träffar årligen ledare för olika verksamheter och IT, för att lyssna på deras perspektiv på trender som påverkar deras verksamhet. Resultaten samlas i CGI Client Global Insights.
 

Lars Axell
Lars Axell
Ansvarig Hälsa, CGI Sverige

Tjänster inom e-hälsa, vård och omsorg

  • Leveranscenter för utveckling och införande
  • Informatik och koncernarkitektur
  • Datadriven hälso- och sjukvård
  • Masterdata i vården
  • Säker identifiering och autentisering i vården
  • Styrning av vårdproduktion
  • Granskning, införande- stöd och förändringsledning
  • Förändringsarbete
  • Artificiell intelligens och Internet of Things
  • Patientcentrerad vård med service design
health icons and clinician

health digital chart

Treserva

Treserva ett heltäckande system för hela socialtjänsten inklusive kommunal hälso- och sjukvård. Trygg, flexibelt och effektivt. Läs mer...

eFrikort

eFrikort är en tjänst som hanterar högkostnadsskydd inom hälso- och sjukvården. Läs mer...

 

health digital technology

OMNI360 självbetjäning

Idag läggs mycket arbetskraft för patientregistrering och vägledning på sjukhus. Med OMNI360 självincheckning frigör ni tid. OMNI360 självincheckning återbetalar sig på 11 månader.. Läs mer...


 

En undersökning inom förändringsledning

Sverige har bestämt sig för att vara världsbäst på e-hälsa 2025 och vi vill vara med och göra verklig skillnad.

För att lyckas med detta vill vi få ännu bättre kunskap om vårdsveriges erfarenheter av utvecklings-/förbättringsarbete. Vi har anlitat en extern partner (PMP Marknadskonsult) som i februari – mars 2019 djupintervjuat 15 personer med gedigen erfarenhet inom e-Hälsa.

Ta del av våra viktigaste findings här.
 


 


 

future cities health and human services

DATA + VÅRD stärker Halland

Följ patienternas väg genom dataanalyser och sätt in resurserna där de ger bäst effekt. Region Halland ligger i framkant när det gäller datadriven sjukvård. Läs mer...

Vanhustenhoito

Mer resurser till sjukvården

Att öka resurserna till sjukvården har varit ett hett ämne på den politiska agendan inför valet och många hoppas på att ny teknik ska bidra med stora effektivitetsvinster. Läs mer...

OKM Service Design

Kan AI hjälpa unga med psykisk ohälsa?

I ett pilotprojekt undersöks just nu hur artificiell intelligens kan användas för att kartlägga mönster i ungas väg genom sjukvården. Läs mer...

Ekosystem

Vi skapar ett stort ekosystem

Lösningarna för framtidens hälso- och sjukvård är minst lika spännande som de är många. CGI:s vårdexpert Lars Axell berättar vad som behövs för att dra nytta av alla nya innovationer. Läs mer...

early-childhood-education-medium-image

Enkelt att minska socialsekreterarnas arbetsbörda med automatisering

En övervägande andel av Sveriges socialsekreterare uppger att de har för mycket att göra. Ett enkelt sätt att minska deras arbetsbörda är via automatisering. Läs mer...

health digital technology

Strategisk styrning inom Hälso- sjukvård

Hälsovårdssystemen världen över står inför utmaningar som stigande kostnader och en ökad efterfråga på bättre resultat. Dessa utmaningar drivs delvis av vår åldrande befolkning som lever längre med kroniska tillstånd. Läs mer...