health digital chart

Tjänster för hela värdekedjan

Alla pratar om de utmaningar som vården står inför. Och om hur digitaliseringen har potential att lösa många av dem. Vi kan visa dig konkreta sätt att transformeras digitalt genom branschledande lösningar med nya teknologier i kombination med modernisering av de äldre miljöerna.

Vi arbetar från konceptet eHälsa, med fyra grundpelare:

  • Kliniska tjänster, med IT-stöd till läkare och annan vårdpersonal
  • Personliga tjänster, stöd till patienter med information, vård i hemmet osv
  • Administrativa tjänster, till exempel löne- och ekonomisystem
  • Infrastrukturtjänster, säkerhet, nätverk, molntjänster, klienter och liknande.
     

Globala insikter från 97 ledare inom hälsa, vård och omsorg 

CGI träffar årligen ledare för olika verksam-heter och IT, för att lyssna på deras perspektiv på trender som påverkar deras verksamhet.
Resultaten samlas i CGI Client Global Insights.

Läs mer...