CGI:s Retail and Consumer Services Center of Excellence

I vårt kompetenscenter finns den senaste tekniken och lösningar som hjälper våra kunder att se in i framtiden och identifiera vilken typ av differentierande upplevelser de vill ge till sina slutkunder. Här kombinerar vi starka showcase med enkel access till expertis samlad på en plats – från “phygital/omni-channel” till acceleration av försörjningskedjor, big data och cybersäkerhet.

 

government people walking in the city motion blur

Användbar data som förbättrar kundupplevelsen och ökar konkurrenskraften

Genom att samla information från viktiga datakällor och knyta samman dem kan handeln använda de resulterande insikterna för att förbättra kundupplevelsen, skapa och personifiera produkter och tjänster och bli mer konkurrenskraftiga.

woman using smartphone digital concept

Stigande förväntningar  på en sömlös kundupplevelse 

Förväntningarna på personliga och sömlösa kundupplevelser i realtid kan innebära att konsumenternas köpstrategier blir mer bräckliga. Ändå skapar de också möjligheter att driva konkurrenskraftig differentiering och stärka lojaliteten.

it outsourcing innovation and improvement modern technology digital

De nya teknologierna skapar nya möjligheter

Nya framväxande teknologier som videoanalys, som kombinerar datorvision med maskininlärning och analys i realtid, kan användas både online och offline.