Tjänster för hela värdekedjan

CGI:s expertis och branscherfarenhet i kombination med ett brett utbud av tjänster och lösningar i hela värdekedjan gör att vi kan leverera skräddarsydda strategier, teknologier och processer som behövs förnytänkande och ökad konkurrenskraft. Från individuella projekt som riktar sig mot specifika transformationsprogram till fullständig IT-outsourcing. Att modernisera gamla IT-system har blivit en nyckelfråga för att möta marknadens ökade krav och klara den digitala transformationen.

2 800 experter på leveranskedjor samarbetar med över 7 000 branschexperter för att bygga upp ett långsiktigt samarbete med våra kunder i industrin över hela världen, där många av dessa samarbetsförhållanden sträcker sig över decennier.

Medlemmar i styrelsen för Manufacturing Enterprise Solutions Association (MESA) och leverantör av MESA-utbildning på C-nivå. (ordförande sedan flera år i MESA Europe, Jan Snoeij)
 

laptop and global network

Globala insikter från över 1300 ledare

Resultaten samlas i CGI CCGI träffar årligen ledare för affärsverksam-heter och IT, för att lyssna på deras perspektiv på trender som påverkar deras verksamhet.
lient Global Insights.
 

Läs mer...