Tjänster för hela värdekedjan

CGI:s expertis och branscherfarenhet i kombination med ett brett utbud av tjänster och lösningar i hela värdekedjan gör att vi kan leverera skräddarsydda strategier, teknologier och processer som behövs för nytänkande och ökad konkurrenskraft.

Från individuella projekt som riktar sig mot specifika transformationsprogram till fullständig IT-outsourcing. Att modernisera gamla IT-system har blivit en nyckelfråga för att möta marknadens ökade krav och klara den digitala transformationen.

2 800 experter på leveranskedjor samarbetar med över 7 000 branschexperter för att bygga upp ett långsiktigt samarbete med våra kunder i industrin över hela världen, där många av dessa samarbetsförhållanden sträcker sig över decennier.

Medlemmar i styrelsen för Manufacturing Enterprise Solutions Association (MESA) och leverantör av MESA-utbildning på C-nivå (ordförande sedan flera år i MESA Europe, Jan Snoeij).
 

laptop and global network

Globala insikter från 1550 djupintervjuer

CGI träffar årligen ledare för företag och myndigheter för att lyssna på deras perspektiv på trender som påverkar deras verksamhet. Resultatet sammanställs i rapporten Client Global Insights. Följ länken nedan för att komma till rapporten.

Läs mer...