Hör CGI:s Mattias Grönberg diskutera digitaliseringens möjligheter för energibolagen att utvinna värde ur data. Digital teknik angår alla. Hur ska energibranschen förhålla sig till digitaliseringen? Klipp från IndustryForum Energy.

Business For Utilities Suite

Avregleringar, ökade kundkrav, ökad konkurrens och ny, möjliggörande teknik driver stora förändringar i utility-branschen. Fokus flyttas till konsumenterna och det blir viktigare att snabbt kunna ställa om och utnyttja nya affärsmöjligheter på marknaden. CGI har därför utvecklat en ny generations affärssystem för företag inom multi-utility branschen: Business For Utilities Suite. Läs mer.


Business For Utilities Suite

Strategier för att navigera energibranschen genom den digitala övergången. Friktionsfri energi. Läs mer.

Utilities’ pursuit of new business models accelerates

Att vara förberedd för framtiden

Digitalisering för att öka närkontakten med kunderna är den stora frågan på Gävle Energis agenda. CGI, affärssystemet BFUS och användarföreningen är viktiga faktorer för att nå de uppställda målen. Läs vår fallstudie med Gävle Energi.