Digitala ledare är inriktade på att hitta den bästa vägen till modernisering och är villiga att göra den nödvändiga investeringen. 

Målet är att införa effektiviserade processer och nya teknologier som gör det möjligt för organisationen att reagera agilt på marknaden och snabbt leverera resultat.

När det gäller framväxande teknologier så utforskar digitala ledare fördelarna med avancerad dataanalys och artificiell intelligens för att skapa mer kundcentrerade insikter och automation som robotteknik för att driva effektivitet och produktivitet. 

De satsar också på tekniker för molnet tillsammans med agila utvecklingsmetoder för påskynda leveranserna. Och för att hålla sig i takt med ökande cyberrisker och lagkrav, arbetar de med modernare och robusta lösningar för säkerhet och regelefterlevnad. 

CGI samarbetar med dessa digitala ledare för att tillhandahålla innovativa och beprövade lösningar inom vart och ett av dessa kritiska framväxande teknikområdena. Utforska våra erbjudanden, och kontakta oss för att får veta mer.
 

 

Performance


Robotic Process Automation (RPA)

Robotic Process Automation (RPA) gör det möjligt att börja, eller förbättra, digitaliseringsresan för din verksamhet.

Läs mer


Business Intelligence & Datalagring

För att data ska kunna bli information som verkligen skapar värde måste den förstås och användas.

Läs mer


Den Digitala Arbetsplatsen

När vi säger “digital arbetsplats” menar vi mer än bara Intranät och samarbetsstöd.

Läs mer


Cyber security

Skydda din verksamhet och arbeta säkert.

Läs mer


Big Data och molnet

Big data är all information som omger oss. All information om dig, dina saker, interaktioner, transaktioner och din omgivning.

Läs mer


Virtual & Augmented Reality 

Föreställ dig att du kan vandra runt inne på din data-handelsplats. Eller se produktionslinjernas nummer bara genom att scanna en fysisk växt med dina ögon.

Läs mer


Internet of Things

IoT öppnar upp en ny slags revolution. Vi hjälper företag att agera efter dessa möjligheter.

Läs mer


Smarta städer

Digitaliseringen och möjligheten att alltid vara uppkopplad har lagt grunden för nya lösningar och nya tjänster som underlättar livet för medborgarna.

Läs mer


Den digitala konsumenten

Att bygga nästa generations användarupplevelse-drivna digitala tjänster.

Läs mer


Artificiell intelligens

Gång på gång ser vi nu exempel på hur artificiell intelligens överträffar mänsklig kapacitet när det gäller att ta snabba och korrekta beslut.

Läs mer


Blockchain 

Ordet blockchain – en kedja av block – är ett ord som förekommer allt oftare, i många olika sammanhang. 

Läs mer