Så når du rätt medarbetare med rätt internkommunikation

Modern effektiv internkommunikation är anpassad till olika målgrupper, och nyttjar olika kommunikationskanaler för att nå medarbetarna direkt i de verktyg...

Vilka verktyg används till vad i den digitala arbetsplatsen?

Det är en plattform för bättre samarbete, kommunikation och effektivitet. Men när passar OneNote - och vad är egentligen Yammer?...

Engagera millennials på jobbet? En avslappnad ton och delaktighet i kommunikationen är A och O

Vad innebär modern kommunikation för millennials, och är det professionellt att använda Emojis och GIFs i internkommunikation?

Så formar du en hållbar digital arbetsplats med work-life balance

Digitaliseringen och nya digitala verktyg har i grunden förändrat, inte bara vår syn på arbete, utan även var, när och hur vi arbetar.

Så skapar du en effektiv organisation via din digitala arbetsplats

Det har aldrig varit viktigare för anställda runt om i världen att kunna arbeta tillsammans och möta sina kollegor utan att vara fysiskt på samma plats....

Utvärdera er förmåga att driva engagemang på arbetsplatsen

Utvärdera era förutsättningar för att kunna driva engagemang inom organisationen med hjälp av våra tio kriterier....