Vår fysiska miljö genererar en stor mängd data. Vi samlar, lagrar och analyserar data från sensorer som kopplats till tillverkningsmaskiner, byggnader, försäljningsytor, städer, hem och de produkter som vi använder varje dag. Med detta som grund kan vi automatisera handlingar, förutse villkor innan de uppstår och förhindra fel.

De insikter som vi inhämtar från dessa datamängder gör det möjligt att visa våra kunder ett nytt sätt att tänka. Realtidsinformation som direkt går att agera utifrån gör att våra kunder kan handla snabbare än sina konkurrenter. En fortlöpande, kontextuell medvetenhet ger överlägsna kundupplevelser då händelser triggas för att förutse och svara på kundens behov innan de ens är medvetna om dem själva.

Vi erbjuder våra kunder en unik kombination av färdigheter inom sensorteknik, algoritmer, avancerad analys, molntjänster, maskininlärning , kundutveckling och virtual reality-teknik.

Med vårt 60-dagars tillvägagångssätt ”Från hypotes till bevisat resultat” kan er affärsidé valideras mot all den data som genereras i era fysiska och digitala miljöer utan att behöva investera någonting i teknik.

food digitalisation