Laget före jaget

Att vara själv är en sak. Att vara sig själv, är en annan. Vi vet att vägen till framgång går via tillit och samarbete. Varje dag bygger vi varandra, våra kunder och vår verksamhet genom att nyfiket dela tankar och kunskap, lyssna och ge varandra utrymme, hantera konflikter när de uppstår och se storheten i laget snarare än jaget. Vi uppmuntrar egna initiativ och låter olika åsikter ta plats eftersom vi vet att de bästa idéerna föds i mötet mellan olika infallsvinklar.

På CGI blir du del i en kultur där rörelsen framåt är målet och den ständiga utvecklingen drivkraften. Du får utrymme att påverka och erbjuds en global arena med möjlighet att växa i ansvar, pröva nya roller och se nya sammanhang.

marie_olsson

Det bästa med CGI är att jag har duktiga och jättetrevliga kollegor. Jag gillar även att det är prestigelöst, högt i tak och att vi har många spännande uppdrag inom Microsoft Dynamics. – Marie Olsson, affärsutvecklingschef

henrik_danin

CGI ger mig möjligheten att växa i rollen som konsult och människa. Att få tillhöra CGI Selected är en unik förmån. Jag har kul på jobbet och mina medarbetare är inte bara kollegor utan personer jag umgås med privat. – Henrik Danin, konsult och trainee

frida_haggkvist

På CGI får jag det bästa av två världar, jag får både vara konsult och anställd. Jag gillar möjligheten att få utmana mig själv i olika projekt för att hjälpa kunder till de bästa lösningarna. Som en del av CGI får jag dessutom göra det tillsammans med kompetenta, peppande och roliga kollegor. – Frida Häggkvist, testare och testledare

 

Läs mer om vår kultur


priser_cgi


Förmåner

Hos CGI jobbar du på ett företag med kollektivavtal. Det garanterar goda arbetsvillkor och marknadens bästa pensions- och försäkringspaket.

Nedan finner du några fler av de förmåner som du som arbetar på CGI får ta del av.

Ägarprogram

- Aktieköpsprogram
CGI matchar ditt bidrag krona för krona upp till ett fastställt maximibelopp. Dessutom kan ytterligare ett belopp, som motsvarar en fastställd procentsats av din nettolön, investeras i CGI-aktier.

- Vinstdelningsprogram
Du får del av de förmåner som är resultatet av CGI:s tillväxt. Den här planen fördelar en del av vår vinst med utgångspunkt från CGI:s uppnådda ekonomiska mål.

Föräldralön

För att främja allas möjlighet att vara föräldraledig erbjuder CGI en föräldralön.

Om du tar ut din föräldraledighet i sammanhängande perioder kan du tillsammans med ersättningen från Försäkringskassan få upp till 90% av din lön under 6 månader.

Women of CGI

Women of CGI är ett nätverk för alla kvinnor inom CGI. Nätverket finns i flera länder, med målet att öka andelen kvinnor på CGI. Genom Women of CGI vill vi främja möjligheten för kvinnor att inspireras, utvecklas och trivas. Nätverket drivs lokalt på olika orter och anordnar aktiviteter så som föreläsningar, workshops, partnerträffar och nätverksfrukostar. Ett jämställt CGI skapar engagemang, respekt och lönsamhet.

Work-life balance

Vi har flexibla arbetstider, med möjlighet att kunna välja varifrån du vill arbeta – ”frihet under ansvar”.

Young generation

Young Generation är sommarkurser för våra medarbetares barn och ungdomar. 

Under kurserna kombineras lärande och lek på ett sätt som har visat sig vara mycket uppskattat. Kurserna ger också tillfälle att under en veckas tid träffa nya kompisar och få nya kunskaper och erfarenheter. Utbudet omfattar allt ifrån enklare ritprogram, till att skapa egna hemsidor och mer avancerade programmeringsprogram.

Vårt fantastiska lärarteam är ungdomar som studerar med anknytning till CGI-medarbetare.

Diversity-arbete

CGI strävar efter ett öppet och inkluderade klimat där alla medarbetare har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i arbetslivet. Detta gäller oavsett kunskap och kompetens, kön, ålder, etnicitet, religion, övertygelse, funktionshinder, sexuell läggning eller livssituation.

Vårt mål på CGI är att senast 2025 bli norra Europas mest jämställda management- och IT-konsultbolag, vilket kvantitativt innebär en 50/50-fördelning mellan män och kvinnor på alla chefsnivåer och i alla ledande befattningar.

cgi_siffror_3
cgi_siffror_2
cgi_siffror_1

Lär dig mer om CGI


 

Håll kontakten med oss!

 


Vi finns där du är

Vi finns alltid nära dig och våra kunder – på ett trettiotal platser i Sverige och hundratals i världen. För dig innebär den lokala närvaron att du kan växa och utvecklas på din hemort, i ett företag med globala möjligheter.

 

Hitta ditt närmaste kontor