Till följd av COVID-19 tillåter vi intervjuer via telefon eller videokonferens, som komplement till fysiska intervjuer på våra kontor i hela Skandinavien.

För dig som besöker våra CGI-kontor gäller samma riktlinjer som vi har för våra medarbetare och leverantörer:

  • Har du nyligen rest till en virusdrabbad region är det viktigt att du håller koll på eventuella sjukdomssymptom. Vid symptom måste du avstå från att besöka CGI:s kontor till dess att du är symptomfri och en läkare konstaterat att du inte riskerar att smitta andra. Prata med din kontaktperson på CGI om så är fallet.
  • Har du träffat någon som diagnostiserats med COVID-19 bör du avstå från att besöka CGI:s kontor 14 dagar framåt.
  • Har du själv diagnostiserats med COVID-19 inom 14 dagar från att du besökt CGI:s kontor bör du informera din kontaktperson på CGI om detta.

Om du har några frågor, vänligen prata med din kontaktperson på CGI. Tack för ditt samarbete för att säkerställa att vi upprätthåller en hälsosam miljö för alla.

 


 

kultur_cgi

Laget före jaget

CGI tror på tanken att vi når längre om vi trivs ihop och jobbar tillsammans. Varje dag bygger vi varandra, våra kunder och vår verksamhet, och våra medarbetare har också möjlighet att dela den framgång vi tillsammans skapar genom att köpa in sig i CGI:s aktieköpsprogram. På så sätt kan alla medarbetare ta del av företagets vinstdelning – kundernas och företagets bästa blir allas bästa. Alla mår bra när det går bra.
 

Läs mer om vår kultur

utveckling_cgi

Lärande och utveckling

Med våra program för karriär- och kompetensutveckling sätter du tillsammans med din chef individuella mål och har alltid en tydlig plan för ditt nästa steg. Kurser, seminarier och kunskapsutbyte är en del av vårt arbete för att du ska växa och utvecklas både som konsult och människa.

 

Läs mer om lärande och utveckling på CGI

 


 

priser_cgi

 


 

Förmåner

Hos CGI jobbar du på ett företag med kollektivavtal. Det garanterar goda arbetsvillkor och marknadens bästa pensions- och försäkringspaket.

Nedan finner du några fler av de förmåner som du som arbetar på CGI får ta del av.

Ägarprogram

- Aktieköpsprogram
CGI matchar ditt bidrag krona för krona upp till ett fastställt maximibelopp. Dessutom kan ytterligare ett belopp, som motsvarar en fastställd procentsats av din nettolön, investeras i CGI-aktier.

- Vinstdelningsprogram
Du får del av de förmåner som är resultatet av CGI:s tillväxt. Den här planen fördelar en del av vår vinst med utgångspunkt från CGI:s uppnådda ekonomiska mål.

Föräldralön

För att främja allas möjlighet att vara föräldraledig erbjuder CGI en föräldralön.
Om du tar ut din föräldraledighet i sammanhängande perioder kan du tillsammans med ersättningen från Försäkringskassan få upp till 90% av din lön under 6 månader.

Women of CGI

Women of CGI är ett nätverk för alla kvinnor inom CGI. Nätverket finns i flera länder, med målet att öka andelen kvinnor på CGI. Genom Women of CGI vill vi främja möjligheten för kvinnor att inspireras, utvecklas och trivas. Nätverket drivs lokalt på olika orter och anordnar olika aktiviteter så som föreläsningar, workshops, partnerträffar och nätverksfrukostar. Ett jämställt CGI skapar engagemang, respekt och lönsamhet.

Work-life balance

Vi har flexibla arbetstider, med möjlighet att kunna välja varifrån du vill arbeta – ”frihet under ansvar”.

Young generation

Sommarkurser för våra medarbetares barn och ungdomar.

Diversity-arbete

CGI strävar efter ett öppet och inkluderade klimat där alla medarbetare har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i arbetslivet. Detta gäller oavsett kunskap och kompetens, kön, ålder, etnicitet, religion, övertygelse, funktionshinder, sexuell läggning eller livssituation.

Vårt mål på CGI är att 2020 bli norra Europas mest jämställda management- och IT-konsultbolag, vilket kvantitativt innebär en 50/50-fördelning mellan män och kvinnor på alla chefsnivåer och i alla ledande befattningar.

cgi_siffror_3
cgi_siffror_2
cgi_siffror_1

Lär dig mer om CGI

 


 

Vi finns där du är

 

Vi finns alltid nära dig och våra kunder – på ett trettiotal platser i Sverige och hundratals i världen. För dig innebär den lokala närvaron att du kan växa och utvecklas på din hemort, i ett företag med globala möjligheter.

 

Hitta ditt närmaste kontor