Vi levererar våra egenutvecklade IP-lösningar till fler än 500 kunder, både nationellt och internationellt. Vår vision är att hjälpa medborgarna till ett mer hållbart samhälle. Tack vare vår starka position inom offentlig verksamhet bidrar vi till proaktiv verksamhetsutveckling, ökad effektivisering och produktivitet av välfärdssektorn inom IT, HR, ekonomi, välfärd/sjukvård, miljö och energisektorn. Här får du vara med på resan där vi gemensamt bygger ett bättre Sverige och ett hållbart samhälle.

Vår IP-verksamhet

På CGI arbetar du på ett multinationellt företag med stora muskler, där vi kan erbjuda dig karriärmöjligheter inom olika områden. Inom vår IP-verksamhet sker utvecklingen av våra lösningar huvudsakligen in-house och med egna resurser i Sverige och internationellt.

I våra projekt och vår produktutveckling arbetar vi med den senaste, mest spännande och avancerade tekniken – såsom AI, Robotics och RPA. Vi utvecklar innovativa och effektiva systemlösningar hos kunder i olika delar av samhället. Du som arbetar hos oss får alltså möjlighet till insyn i varierande verksamheter och kan bygga en bred kompetens.

En hand som håller i ett bankkort och sitter framför en dataskärm och utför inköp

Inköp

Vår inköpslösning Raindance stöttar hela processen från beställning och attest, till fakturamatchning och uppföljning.

En kalkylator ligger vid en penna och ett papper med ekonomiska uträkningar

Ekonomi

Raindance är ett modernt ekonomisystem, med stöd för bland annat budget, tid, projekt och uppföljning.

Tummen syns på en hand som håller i ett antal färgglada sedlar av olika valörer

Lön och HR

Vår IP-lösning Heroma är Sveriges enda heltäckande personal- och lönesystem för svensk kultur, lagar och avtal.

Händerna från en yngre person ses hålla om armen på en äldre människa som sitter med en kofta och en grepp-boll i handen

Vård och omsorg

Treserva är ett sammanhållet system för hela kommunens vård och omsorg. Treserva omfattar ett skräddarsytt och processbaserat stöd för socialsekreterare, biståndsbedömare, legitimerad personal och utförare.

Fronten på en rengöringslastbil från Veolia med en stor gatuborste framtill syns på en bilparkering

Vatten, energi och miljö

Business For Utilities Suite (BFUS) är ett CRM- och faktureringssystem för vatten, energi och miljötjänster.

En närbild på data och kod på en skärm med en ritad ikon av ett hänglås som symboliserar IT-säkerhet

Informationslogistik

Våra IP-lösningar hjälper våra kunder med scanning, central utskrift, VAN-tjänst, arkivering, RPA och molntjänst.

Vår IP-verksamhet stöttar offentlig sektors alla verksamheter, där vi söker dig som vill vara med på resan i den fortsatta utvecklingen av våra system, och där du får bidra till ett socialt hållbart samhälle.

Vår kultur

Vi har en kultur som kännetecknas av gemenskap där vi alltid stödjer varandra, trivs tillsammans, lär oss av varandra och har väldigt roligt ihop. Här får du möjlighet till personlig utveckling och arbete med kollegor som har en hjälpsam attityd och prestigelös inställning.

Vi är stolta över att CGI återkommande år, erhållit certifieringen Top Employer, och i motiveringen nämns bland annat våra anställningsvillkor, möjligheten till karriärutveckling och vårt starka ledarskap inom organisationen.

På CGI tror vi på tanken att vi når längre om vi trivs ihop och jobbar tillsammans. Varje dag bygger vi varandra, våra kunder och vår verksamhet, och våra medarbetare har också möjlighet att dela den framgång vi tillsammans skapar genom att köpa in sig i CGI:s aktieköpsprogram. På så sätt kan alla medarbetare ta del av företagets vinstdelning – kundernas och företagets bästa blir allas bästa. Alla mår bra när det går bra.


mvp_cgi

Läs mer om karriär på CGI och om din framtid inom IP!