Globala insikter från över 1300 ledare

CGI träffar årligen ledare för affärsverksam-heter och IT, för att lyssna på deras perspektiv på trender som påverkar deras verksamhet.
Resultaten samlas i CGI Client Global Insights.

Läs mer...

generic cityscape people

CGI:s djupa förståelse för de globala utmaningar som leverantörer av kommunikationstjänster möter, kombinerat med våra starka lokala relationer, bygger framgång. Vi hjälper kunder att dra nytta av de framväxande nya teknologierna som block chain, robotisering och artificiell intelligens, för att framtidssäkra verksamheten. Samtligt som vi har lång erfarenhet av att modernisera de äldre miljöerna till en fungerande helhet.

  • Sex av de 10 största kommunikationsleverantörerna globalt använder CGI:s tjänster
  • Vi levererar och ger support till  två maskin-till-maskin (M2M) och Internet of Things (IoT) plattformar till stora IoT-leverantörer.
  • Vi saarbetar med flertalet stora kommunikationstjänsteleverantörer med konvergerande rating, lösningar och tjänster för fakturering och orderhantering.

Awards People Careers Medium Desktop