HR och Lön

Behåll och utveckla dina viktigaste tillgångar - medarbetarna! Nöjda medarbetare ger förutsättningar för att bygga starka och konkurrenskraftiga företag och organisationer. CGI erbjuder rätt verktyg och tjänster för att lyfta ert löne- och HR-arbete till att bli mer strategiskt. Vi erbjuder lösningar och tjänster för både privat- och offentlig sektor anpassade att stödja svenska lagar och kollektivavtal. Läs mer


TWIN Treasury & Asset  Management

TWIN är Nordens marknadsledande Treasury & Asset Management system och effektiviserar processer som likviditetshantering, riskhantering, marknadsvärdering, bokföring av finansiella instrument, finansiella betalningar, administration och bekräftelserutiner. TWIN har gränssnitt mot banker, bekräftelsesystem och handelsplattformar. Läs mer

 


Treserva omsorg med hög kvalité

Treserva är ett verksamhetssystem för kommunal hälso- och sjukvård, omsorg om äldre och funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg. Med modernt gränssnitt och appar kan utförare och myndighetspersonal arbeta mobilt. Modern arkitektur gör systemet väl förberett för e-förvaltning, med statistikfunktion kan verksamheten fortlöpande utvärderas och förbättras löpande. Läs mer


Affärssystem

Att lyckas med sitt affärssystem handlar om betydligt mer än att hitta och välja ett system. Med rätt projektplan, engagemang, kompetens och framförallt förståelse för verksamhetens krav och villkor så är förutsättningarna för framgång på plats. CGI:s kunnande och förmåga att leverera grundar sig på mer än 30 års erfarenhet av affärs- och ekonomisystem. Läs mer


Innovativa lösningar för utilities

Sveriges ledande affärssystem för utility-branschen som hjälper kunderna i deras digitaliseringsresa! Business For Utilities Suite hanterar fakturering, kundinformation, avtal, produkter, mätvärden och mycket mer. Affärssystemet är framtaget för att passa företag i förändring, oavsett om ni hanterar el, fjärrvärme, gas, miljötjänster, bredband eller andra nyttigheter. Läs mer


Business Process Services

Genom att ta hand om hela processen hjälper CGI kunder att minska administrativa och operativa kostnader samt att tydliggöra dess kärnverksamhet. CGI har verktygen för ökad effektivitet, produktivitet samt affärsanalys i en trygg partnerskapsmodell och levererar helhetstjänster inom lönehantering, dokumentdistribution, fakturor, elektroniska arkiv samt digitala underskrifter och legitimationer. Läs mer