HR och Lön

HR och Lön

Behåll och utveckla dina viktigaste tillgångar - medarbetarna.

Läs mer...

Treasury & Asset Management

TWIN Treasury & Asset  Management

TWIN är Nordens marknadsledande Treasury & Asset Management system som stödjer finansiella organisationer verksamma inom penning-, valuta-, aktie- och råvarumarknaden. 

Läs mer

 

Health Thuiszorg

Treserva omsorg med hög kvalité

Ett gemensamt system för hela socialtjänsten inklusive kommunal hälso- och sjukvård.

Läs mer...

Raindance affärsystem

Affärssystem, ERP

Att lyckas med sitt affärssystem handlar om betydligt mer än att hitta och välja ett system.

Läs mer...

Business for utilities

Innovativa lösningar för utilities

Sveriges ledande affärssystem för utilitybranschen som hjälper kunderna i deras digitaliseringsresa.

Läs mer...

Business Process Services

Business Process Services

Genom att ta hand om hela processen hjälper vi våra kunder att minska administrativa och operativa kostnader samt att tydliggöra dess kärnverksamhet.

Läs mer...