Tillväxten i friskolekoncernen Lärande i Sverige skapade ett behov av ett system för att hantera både HR och lön. Valet föll på HR Basic tillsammans med lönesystemet POL, båda från CGI.