Vart efter både intensiteten och kraften i dagens cyber-attacker ökar måste skydden följa med. En genomtänkt och vid implementationen fullt tillräcklig lösning blir efter ett tag allt mindre effektiv. Inom Security Assessment Services erbjuder CGI en rad olika tjänster, till exempel penetrationstester, som hjälper kunderna att utvärdera sin förmåga att hantera hot och attacker.