Stockholm, Sverige, 7 November 2013

Inblick

Ett helt nytt nummer av CGI:s nyhetsbrev Inblick med temat Outsourcing finns nu att läsa -> till nyhetsbrevet.

Här kan du bland annat läsa om hur DB Schenker jobbat med outsourcing under nästan 20 år och hur Alecta ytterligare effektiviserar sin it-drift. Där kan du också läsa om Västerås satsning på molntjänster och höra hur analysföretaget Radar ser på outsourcingmarknaden.