Vi digitaliserar och transformerar våra städer. Vi pratar om smarta städer men jag vill hellre se en vis stad än en smart. En vis stad skulle baseras på medborgarnas engagemang och förutsättningar, i innovation för medborgarnas skull, ...

Ensamt kan data inte skapa värde, men då den analyseras och utforskas, används för planering och forecasting eller i kombination med analyser är det en källa till möjligheter och lärdomar.

Datalagring har traditionellt sett varit ett kostnadsproblem. Dock har priset på molntjänster minskat med 97% under de senaste 5 åren. Idag kan man kontrollera en affärshypotes mot all sin data med hjälp av inhyrd kapacitet för ett brottstycke av kostnaden – i hög takt och med säkert resultat. Ju större datamängd, desto mer pålitlig blir analysens resultat.

Med Affectos 60 dagars-modell Från hypotes till säkrat resultat kan företagets affärsidé valideras mot all data utan att behöva investera någonting i teknik. Vi arbetar med erkända molnpartners såsom Microsoft Azure, IBM Bluemix, Amazon AWS, Nordcloud, Herman IT och Elisa.

Awards People Careers Medium Desktop