Insikter från CGI:s globala undersökning nu sammanställda i ny vitbok Varje år genomför CGI en global undersökning där fler än 1400 ledare världen över djupintervjuas för att förstå de trender som påverkar deras prioriteringar inom verksamheten och IT, kostnader ...
Förändrade marknadsförhållanden och regelefterlevnad är de största utmaningarna som företag inom energisektorn måste förhålla sig till de närmaste åren enligt CGI:s globala undersökning, ”Global Insights 2020”. Det finns ingen magisk formel för hur marknadsaktörerna ska tackla dem. Däremot finns det ...