efluid SAS (UEM group) and CGI support Enedis, the European leader in electricity distribution, in the implementation of its new customer management and billing system, as part of the deployment in France of Linky smart meters.
User Experience design har blivit ett alltmer populärt och använt begrepp inom IT-branschen, men vad innebär egentligen UX? Som UX-designer upplever jag att det finns en osäkerhet bland både kunder och kollegor exakt vad jag gör och vad jag kan ...