User Experience design har blivit ett alltmer populärt och använt begrepp inom IT-branschen, men vad innebär egentligen UX? Som UX-designer upplever jag att det finns en osäkerhet bland både kunder och kollegor exakt vad jag gör och vad jag kan ...
Inom EU finns ett mål om att bli koldioxidneutrala till år 2050. Detta innebär att man tänjer gränserna för att hitta nya och smartare sätt att uppnå detta utmanande miljömål. Är lokala ”energi-öar” svaret? Vi frågade Kristian Kjellin på CGI ...