Ladda ner guiden och läs mer om:

  • Vägen till en framgångsrik digital arbetsplats och begreppet sett utifrån tre olika perspektiv - teknik, flexibilitet samt beteende och kultur - som när de optimeras skapar förutsättningar för ett effektivt samarbete.
  • En överblick över den digitala arbetsplatsens byggstenar och framgångsfaktorer, och vad som är viktigt att ha i åtanke för att lyfta det interna samarbetet till nya höjder.