Vad är de grundläggande förutsättningarna för att digitaliseringen ska göra skillnad inom vården? Och varför går det så långsamt? Vi har sammanställt nio faktorer som kan upplevas som självklara, men som ofta missas i utvecklingsprojekt inom vården. Faktorer som krävs för att digitaliseringen ska bli ett verktyg som underlättar för medarbetarna, skapar värde för patienterna och samtidigt gagnar hela vårdsystemet. 

Vi tar bland annat upp:

  • Nio centrala förutsättningar för att digitalisering ska kunna bli något som gör skillnad i vården, på riktigt
  • Hur man ser till att de goda idéerna inte stannar i test-och pilotfaserna, utan faktiskt når hela vägen ut i verksamheten