Globala insikter från ledare inom offentlig sektor

CGI träffar årligen ledare för olika verksam-heter och IT, för att lyssna på deras perspektiv på trender som påverkar deras verksamhet.
Resultaten samlas i CGI Client Global Insights.

Läs mer...
 

CGI i Sverige har närmare 1 000 medarbetare som fokuserar på den offentliga sektorn. Många av dem kommer från insidan av det offentliga Sverige. 

Vi arbetar med 250 av Sveriges kommuner och hjälper över 100 myndigheter med olika typer av IT-tjänster, i hela värdekedjan för den pågående digitala transformationen. All från molnlösningar, elektroniska identifieringslösningar (som används över 6 miljoner gånger per år) till HR- och lönesystem som betalar löner till över 600 000 människor varje månad.

Vi har en stor internationell erfarenhetsbank att ösa ur. Under årens lopp har vi hjälpt över 2000 myndigheter i 15 länder att förbättra sin service och öka sin effektivitet.

Helsingfors resa till en hållbar stad för framtiden

Helsingfors stad förklarar hur digitaliseringen används för att dagligen förbättra medborgarnas liv.

Hidden City hjälper Kiruna i stadsflytten

CGI:s innovation Hidden City använder ”augumented reality” för att lösa några viktiga utmaningar med den infrastruktur som en stad vilar på.

Att leva i ett digitalt samhälle

Medborgare i Estland uppskattar att leva i ett avancerat digitalt samhälle med tillgång till e-tjänster som gör livet mer bekvämt och effektivt.

Raindance

Ett modernt och flexibelt affärssystem

CGI har hjälpt många kunder inom offentlig sektor att skapa värde. Vi levererar affärs- och inköpssystem Raindance till många kommuner, landsting, universitet samt myndigheter.

Läs mer...

Heroma

Ett heltäckande personal- och lönesystemet för offentligsektor

Heroma är Sveriges enda heltäckande personal- och lönesystem som är helt utvecklat i Sverige och anpassat till svensk kultur, lagar och arbetsmarknadens avtal.

Läs mer...

Treserva

Ett komplett system för vård & omsorg

Treserva ett heltäckande system för hela socialtjänsten inklusive kommunal hälso- och sjukvård. Trygg, flexibelt och effektivt.

Läs mer...