Enligt CGI:s digitala mognadsstudie har 50% av de tillfrågade organisationerna inom den offentliga sektorn inte anpassat sitt strategiarbete till snabbrörligheten på marknaden. I en tid där förändringstakten aldrig varit lika hög som idag är de flesta organisationer, både inom den ...
I morse inledde vi vår Almedalsvecka genom att delta i en paneldebatt anordnad av Dagens Industri med rubriken ”Hur revolutionerar digitaliseringen mötet med medborgarna?” Några reflektioner från debatten, som inleddes av CGIs Sverigechef Pär Fors: Snarare är en digital ...

CGI träffar årligen ledare för olika verksam-heter och IT, för att lyssna på deras perspektiv på trender som påverkar deras verksamhet.
Resultaten samlas i CGI Client Global Insights.

Läs mer...
 


Helsingfors resa till en hållbar stad för framtiden

Helsingfors stad förklarar hur digitaliseringen används för att dagligen förbättra medborgarnas liv.

Hidden City hjälper Kiruna i stadsflytten

CGI:s innovation Hidden City använder ”augumented reality” för att lösa några viktiga utmaningar med den infrastruktur som en stad vilar på.

Att leva i ett digitalt samhälle

Medborgare i Estland uppskattar att leva i ett avancerat digitalt samhälle med tillgång till e-tjänster som gör livet mer bekvämt och effektivt.

Raindance

Ett modernt och flexibelt affärssystem

CGI har hjälpt många kunder inom offentlig sektor att skapa värde. Vi levererar affärs- och inköpssystem Raindance till många kommuner, landsting, universitet samt myndigheter.

Läs mer...

Heroma

Ett heltäckande personal- och lönesystemet för offentligsektor

Heroma är Sveriges enda heltäckande personal- och lönesystem som är helt utvecklat i Sverige och anpassat till svensk kultur, lagar och arbetsmarknadens avtal.

Läs mer...

Treserva

Ett komplett system för vård & omsorg

Treserva ett heltäckande system för hela socialtjänsten inklusive kommunal hälso- och sjukvård. Trygg, flexibelt och effektivt.

Läs mer...


Awards People Careers Medium 2

CGI har konsekvent arbetat med att underlätta för de offentliga myndigheterna att anskaffa olika IT-lösningar. För detta ändamål har CGI ett antal olika ramavtal med unika offentliga beställare men också ett antal övergripande avtal tecknade med Kammarkollegiet.

Lagen om offentlig upphandling styr dessa ramavtal och de anslutna kunderna kan göra avrop inom olika områden.

Läs mer...