Primary tabs

Ramavtal Offentlig sektor

På CGI har vi konsekvent arbetat med att underlätta för de offentliga myndigheterna att anskaffa olika IT-lösningar. För detta ändamål har vi på CGI ett antal olika ramavtal med unika offentliga beställare men också ett antal övergripande avtal tecknade med Kammarkollegiet.

Lagen om offentlig upphandling styr dessa ramavtal och de anslutna kunderna kan göra avrop inom olika områden.

 

CGI har följande ramavtal

Med Kammarkollegiet finns följande ramavtal:

  • IT Drift – Större
  • IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra
  • E-handelstjänst 
  • Ekonomisystem som tjänst

Mer finns att läsa på www.avropa.se

För mer information om ramavtalen, kontakta CGI:s Ulla Tamm via mail.