Primary tabs

Ramavtal Offentlig sektor

CGI har konsekvent arbetat med att underlätta för de offentliga myndigheterna att anskaffa olika IT-lösningar. För detta ändamål har CGI ett antal olika ramavtal med unika offentliga beställare men också ett antal övergripande avtal tecknade med Kammarkollegiet.

Lagen om offentlig upphandling styr dessa ramavtal och de anslutna kunderna kan göra avrop inom olika områden.

CGI har följande ramavtal

Med Kammarkollegiet finns ramavtal inom IT-helhetsdrift,  Programvaror och Tjänster, Systemutveckling, Resurskonsulting samt Programvaror och Tjänster Informationsförsörjning. Mer finns att läsa på www.avropa.se

För mer information om ramavtalen kontakta lennart.jonsson@cgi.com