Primary tabs

Ramavtalsnummer 96-36-2014:001

Avtalet gäller till 2017-04-30 med maximal förlängning till 2019-04-30

Detta avtal omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning.

Exempel på områden som omfattas är:

 • Kompilatorer
 • Testprogramvara
 • Utvecklingsplattform som molntjänst (PaaS, Platform as a Service)
 • Versionshantering
 • Configuration Management
 • Modelleringsverktyg
 • Integration
 • Databaser
 • Kravhanteringsverktyg
 • Mellanprogramvara
 • Programvara för meddelandeköer,
 • ESB (Enterprise Service Bus),
 • Applikationsserverprogram
 • Webbserverprogram
 • SOA (Service Oriented Architecture)
 • Transaktionsmonitor
 • Informationsreplikering samt verktyg för installationspaketering

Avtalet omfattar såväl proprietära programvaror, programvaror med öppen källkodslicens, programvara som levereras med hårdvara (s.k. appliance), appar som installeras i kunds IT-miljö och molntjänster. Vidare omfattas också en paketerad tjänst som i detta avtal kallas Kundunik tjänsteleverans eller Applikation Management.

Exempel på konsulttjänster som omfattas av avtalet är:

 • Installation och konfiguration
 • Licensrådgivning
 • Migrering
 • Projektledning
 • Systemadministration
 • Systemutveckling
 • Test
 • Utbildning

Konsulttjänster kan avropas i form av resurs eller åtagande. Takpriser för några konsultkategorier enligt avtalet kan du hitta här. 

Programvaror som kan avropas från detta ramavtal är de som nyttjas inom ovanstående områden exempelvis:  Oracle, IBM, Apache,Microsoft, HP, MuleSoft  med flera.  

Du kan läsa mer om avtalet på http://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/Programvaror-och-tjanster/systemutveckling/  

Du kan skicka en avropsförfrågan till:

lennart.jonsson@cgi.com eller ramavtalpublic.se@cgi.com

Eller enligt distributionslista på www.avropa.se