In 2019, we conducted in-person interviews with 64 client executives in defense and intelligence who cite IT modernization as their top trend and IT priority and cybersecurity as the top business priority, with getting better insight from data about security ...
CGI has been delivering secure, mission-critical solutions for commercial and government clients working in Space, Defense and Intelligence for over 40 years. This video explores the exciting work we do to help our clients enhance mission success.

Företagen - en viktig del i det framtida totalförsvaret 

De senaste åren har omvärldsläget förändrats, vilket bland annat har lett till att man nu pratar om att på nytt skapa ett svenskt totalförsvar. Torsten Bernström från IT-tjänsteföretaget CGI förklarar varför de kommer att vara en viktig pusselbit i det hela.

Från att under en lång period ha känt oss relativt trygga i Sverige har rädslan för yttre hot ökat de senaste åren. Under kalla kriget var vissa statliga organisationer och företag, så kallade k-företag, extra viktiga för samhällssäker- heten. Försvarsmakten vill hitta aktörer som kan vara en del av det framtida totalförsvaret. Men vilka företag är mest passande för uppdraget i vår globala och föränderliga värld?

CGI är betydande leverantör till Svenska försvarsmyndigheter och samarbetet sträcker sig över 30 år tillbaka i tiden. CGI har lösningarna för framtiden när det gäller totalförsvar och cybersäkerhet. 

 


 

Framtida svenskt totalförsvar

De företag som kallades k-företag förr var till stor del statligt ägda och besluten togs enbart i Sverige. Idag är det en helt annan verklighet. Om man tittar på telenätet till exempel har vi gått från en operatör till att ha många olika, säger Torsten Bernström, Client Executive Defence & Space på CGI, och fortsätter: – Samma gäller banker där det nu finns många finansiella institut som har sitt säte utom- lands. IT-företagen, som redan fanns på den tiden men då i en annan form, kommer också att bli en oerhört viktig del i att skapa ett robust samhälle.

Som ett av medlemsföretagen i Säkerhets- och försvarsföretaget (SOFF) jobbar CGI aktivt med att vara en del av ett framtida svenskt totalförsvar. Bolaget, som idag är en global spelare, har verkat i Sverige i över 45 år och har alltid varit störst på den svenska marknaden när det kommer till IT-tjänster. – Vi har den unika positionen att vi är en stor leverantör till försvaret men också till andra viktiga samhällsaktörer såsom banker, transportbolag och en- ergiföretag. Knyter man ihop de bitarna talar man om ett total- försvar, säger han och tillägger: – Vi har även tecknat en av- siktsförklaring tillsammans med Försvarsmakten om samarbete, vilket innebär att vi kommer att kunna ha ett utbyte av kompetens. Medarbetare hos oss kommer att kunna tjänstgöra oss dem och vice versa.

NIDV Exhibition Defence & Security (NEDS): Samen werken aan een veilige samenleving

 

 


 

Torsten

Client Executive Defence & Space, CGI.

Torsten bernström förklarar att det man måste fokusera på framöver är att kartlägga vilka företag som har ansvar för våra samhällsfunktioner. Steg två blir att samla dem och reda ut vad som behöver göras. – Vi måste också prata om vad som händer när besluten inte längre helt tas i Sverige. Det handlar om att få fram företag som svenska myndigheter kan lita på.