Invånarna leder vägen in i framtidens hälso- och sjukvård. För att kunna veta vilka steg vi behöver ta för att utveckla hälso- och sjukvården så behöver vi lyssna på dem och deras berättelser.

Under de år som jag har arbetat med Service Design / Tjänstedesign / Användardriven utveckling (kärt barn har många namn) så har jag fått en fundamental och basal insikt: De allra flesta människor vill göra saker bättre men vi stannar sällan upp för att lyssna på varandra och samarbeta i det dagliga arbetet.

I min roll som designer, eller som jag hellre skulle vilja kalla mig – guide i djungeln av drivna, kompetenta människor som vill göra gott och leverera, så är de mänskliga relationerna min största utmaning. Att sakta ner processer, att få människor att prata med varandra och att stötta dem i arbetet att fatta beslut utifrån ett större perspektiv än sitt eget. 

Sjukvården idag är i ett transformativt skede där invånarna kommer till vården med både kunskap, förväntningar och krav som är svåra att uppfylla. Det finns även stora utmaningar åt andra hållet där bristen på kunskap skapar långa köer, missar i kommunikationen och ibland starka reaktioner.

Utmaningarna är stora och många, men de är inte omöjliga att lösa om vi vågar stanna upp för att lyssna och observera det som finns runtomkring oss.

Endast genom att lyssna och observera kan vi förstå vilka behov som finns hos invånare och medarbetare inom vården. Och först när vi förstår behoven hos de olika aktörerna kan vi skapa hållbara, långsiktiga och strategiska lösningar för hälso- och sjukvården.

Service design handlar i sin grund om empati. Om förmågan att förstå andra människors behov och att hjälpa människor i arbetet att tillsammans hitta lösningar som uppfyller de behoven.

Hälso- och sjukvården består av många människor som brinner för att göra saker bättre för andra. Organisationen är stor och tung, men jag tror på människornas samlade förmåga och kraft att tillsammans förändra och bana väg för en sjukvård där invånarens / patientens behov i framtiden står som ledstjärna.

About this author

Picture of Sofie Gillstedt

Sofie Gillstedt

Sofie är expert på tjänstedesign inom hälsa- och sjukvård. Hon stöttar verksamheten i det patient- samt medarbetar nära arbetet både på strategisk och grundläggande nivå.

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use